Kamelkaravanen laver musik / 1 minut
Kamelkaravanen laver musik / 1 minut
Film fra Uganda: Fred klarer ærterne / 3 minutter
Film fra Uganda: Fred klarer ærterne / 3 minutter
Film fra Uganda: Sharon og sukkerrørene / 3 minutter
Film fra Uganda: Sharon og sukkerrørene / 3 minutter
Film fra Uganda: Spis med en lineal / 3 minutter
Film fra Uganda: Spis med en lineal / 3 minutter